Miljøriktig luktfjerning

MAC 500 Luftrenser                                                                                                                                                                                                                          - Den miljøriktige måten å rense luften på

Bedre inneklima, bedre arbeidsmiljø!

Et dårlig inneklima i de ommene vi ferdes i, påvirker vår livskvalitet og sunnhed negativt. Ubehagelig lukt kan i seg selv skape ubehag, men innendørs luftforurensing er dessuten kilde til hodepine, luftveisprobelemer, trethet og astma. Alt dette påvirker menneskers arbeidsevne og konsentrasjon.
Derfor er MAC500 en god investering – en investering i livskvalitet og sunnhet.                                                                                                               
 
Jimco’s produkter renser luften ved hjelp af ozonproduserende UV-C lys. UV-C lyset reagerer med den naturlige ozon i luften og danner ozon. Ozon vil naturlig nedbrytes etter en periode avhengig av hvor mye materiale som skal oxyderes (renses) og hvor mye UV-C lys som er til stede. Etter at ozon har reagert på organiske substanser, vender ozonet tilbake til oprinnelige form som er oxygen (O2). Denne metode bevirker at det ikke dannes kvælstoff (NOX), som i den tradisjonelle fremstillingsmetode hvor ozon dannes ved hjelp af høyspnning.
 

Teknologien bak MAC500 gir nedsatt sykefravær!

En vitenskapelig undersøkelse i Canada har påvist effekten av UV-C teknologi i forbindelse med inneklima. Undersøkelsen blev foretatt blandt 771 medarbeidere i en bedrift, og resultatet av undersøkelsen er offentliggjort i “THE LANCET” Vol 362 den 29.11.2003.
Resultatene påviste entydig en reduksjon i sykefraværet på opp til 40 %
- samt en daglig stigning i produktiviteten på helt opp til 10 %.

Ozon er ikke oppført i miljømyndighetenes liste over farlige stoffer.

MAC500 kan brukes overalt.

MAC500 kan forbedre inneklimaet overalt hvor mennesker har sitt daglige virke.
- Kan derfor gjerne anvendes kontinuerlig i oppholdsrum.                                                                                    
 
Da MAC500 reduserer mengden av bakterier, virus og soppsporer, er luftrenseren også velegnet i bakteriebelastede miljøer.
 

Lukt kan være vanskelig å fjerne.

Selv om et lokale er godt ventilert, kan det være vanskelig å fjerne luktgener.
Med MAC500 kan du permanent løse luktproblemer av enhver art og uten bruk av kjemikalier.
Lukten vender ikke tilbake medmindre forureningskilden fortsatt er til stede.
MAC500 fjerner ikke bare lukten fra luften; men også lukt som sitter i:
- tepper, gardiner, vegger og lignende.
MAC 500 har også vist seg å redusere mengden av bakterier, virus og soppsporer og er derfor særdeles velegnet i alle lokaler hvor det ferdes mange mennesker.
 

Lett å installere!

MAC500 skal plasseres høyt i rommet – på hylle, på vegg eller i tak.

Tekniske data:

UV lampe 1×8 W Driftslampe 8000 timer
Spenning 230V Lengde 310 mm
Strømforbruk 25 W Høyde 90 mm

Romstørrelse

60 m3

Bredde

90 mm

 

 

 

 

Kontakt

B.GRYTVIK PRODUKTER EPF

E-post: bjornar@grytvik.net

Fillingsnes

7263 Hamarvik

Tlf.: 40546361

Søkested

Nyheter

24.10.2013 20:41

Spørsmål og forslag

Ønsker du å stille oss spørsmål angående informasjonen på denne nettsiden eller om våre tjenester?...

Avstemning

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Lag din egen hjemmeside gratisWebnode