Miljøriktig luktfjerning

OZ 1000-OZ 2000

OZ 1000 & OZ 2000 kompaktrensere

Eliminerer muggsopp opp til 99.9%

- fjerner ikke bare lukten fra luften men også lukten som sitter i tepper, gardiner, vegger, etc.

Dårlig inneklima

Dårlig inneklima i rom hvor mennesker ferdes i, påvirker både livskvalitet og sunnhet negativt. Det kan være illeluktende stoffer fra avfalll, muggsopp, sigaretter, industrielle prosesser eller andre ting. Ubehagelig lukt kan i seg selv skape ubehag, men innendørs luktforurensning er dessuten kilde til hodepine, luftveisproblemer, tretthet, muskelspenninger, astma og allergi, tørre slimhinner og øyeirritasjon.

Alle disse gener påvirker menneskers arbeidsevne og konsentrasjon.

Lukt kan være vanskelig å fjerne

Selv om et lokale kan være godt ventilert, kan det være vanskelig å fjerne luktgener. Med OZ 1000 og OZ 2000 kan du permanent løse de aller fleste luktproblemer og uten bruk av kjemikalier. Lukten vender ikke tilbake medmindre forurensningskilden fortsatt er tilstede. La OZ1000 og OZ 2000 rense lokalet f.eks. om natten når det ikke oppholder seg mennesker i rommet.

Lett å installere

OZ 1000 og OZ 2000 skal plasseres høyt i rommet - på reol, vegg eller hengende i tak.

Merk

Behandling skal med OZ 1000 og OZ 2000 kun foregå når det ikke befinner seg mennesker eller dyr i området/lokalet som behandles.

Fordeler med OZ1000 og OZ2000

Ren fysisk prosess uten kjemikalier

Fordelaktig sammenlignet med filterteknikker

Ingen negativ miljøpåvirkning

Minimalt strømforbruk

Høy driftssikkerhet

Enkel å installere

 

 

 

Kontakt

B.GRYTVIK PRODUKTER EPF

E-post: bjornar@grytvik.net

Fillingsnes

7263 Hamarvik

Tlf.: 40546361

Søkested

Nyheter

24.10.2013 20:41

Spørsmål og forslag

Ønsker du å stille oss spørsmål angående informasjonen på denne nettsiden eller om våre tjenester?...

Avstemning

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Lag din egen hjemmeside gratisWebnode