Forbedring av inneklimaet

Jimco AS i Danmark er spesialister på luktfjerning og har utviklet en verdenspatentert type kompakt luktfjerner basert på Fotolyseteknologi. Apparatet finnes i 3 størrelser med benevnelse; MAC 500, OZ 1000 og OZ 2000. Svært enkel installasjon og bruk. Det minste apparatet trenger ingen forkunnskaper eller instruksjon.

BRUKSOMRÅDER: 

MAC 500 er den minste modellen og egner seg spesilet til forbedring av inneklimaet i hus og hjem, bil og båt, kontorer og andre mindre lokaler. Med den kan du fjerne, røyklukt, mugglukt og andre microorganismer og bakterier, som skaper vond lukt i lokaler med romvolum på opptil 60 m3. Ved bruk av MAC 500 sikres "ikkerøykere" et behagelig og luktfritt inneklima. MAC 500 avgir svært små mengder ozon, noe som innebærer at det ikke er noen risiko å oppholde seg i nærheten av apparatet mens det er i virksomhet.

Sterilisering av luft: 

Kompaktrenser-serien har en kombinert UV-C og ozonlampe. Dette gjør at den både renser luften for lukt og dreper de bakterier, virus og soppsporer som måtte være i luften og som passerer gjennom kompaktrenseren. MAC 500 passer derfor meget godt til f.eks. å forbedre forholdene for allergikere og personer med astma og lignende sykdommer. Det er også registrert tilfeller hvor kolstpasienter har fått en lindrende virkning ved bruk av MAC 500.

OZ 1000 og OZ 2000 er litt større modeller enn MAC 500 og er spesielt godt egnet der hvor man ønsker en rask og effektiv luktfjerning eller bakteriedreping av gjenstander, inventar etc. Disse utvikler større mengder ozon og man kan derfor ikke oppholde seg i samme rom som apparatet under drift. Man bør også vente noen minutter etter avsluttet behandling før man går inn i lokalet, event. lufte eller ventilere først.